Experiencias en vídeo e televisión. O irlandés astrólogo

Logo da experiencia do ano 1990 no que colaboramos coa TVG no programa infantil Superamigos, onde elaboramos o vestiario en láminas de plástico de cores, no ano 1994 en colaboración cunha productora local realizamos unha serie de anuncios de “urbanidade”, baseados no libro Las buenas maneras de Blanco Amor, que se emitiron pola TVG baixo o lema O bo cidadán fai a boa cidade. No mesmo ano fixemos a rodaxe en vídeo da peza teatral O irlandés astrólogo de Luís Seoane, autor a quen se lle dedicaba o Día das Letras Galegas.
Deste xeito o grupo introdúcese brevemente no campo da gravación e a producción audiovisual. Na peza, Patricio Sinot, un inmigrante irlandés que viviu en Santiago, durante a época inquisitorial, enfróntase cos problemas derivados do rexeitamento a súa visión científica do mundo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario